I

Maslina Lastovka

Raspoloživo

I 7,00 ~ 52,74 knII 14,00 ~ 105,48 kn
Brand

Botanički Vrh

Uzgojni oblik

,

Maslina Leccino

Raspoloživo

I 7,00 ~ 52,74 knII 14,00 ~ 105,48 kn
Brand

Botanički Vrh

Uzgojni oblik

,

Maslina Levantinka

Raspoloživo

I 14,00 ~ 105,48 knII 20,00 ~ 150,69 knIII 27,00 ~ 203,43 kn
Brand

Botanički Vrh

Uzgojni oblik

, ,

Maslina Oblica

Raspoloživo

I 7,00 ~ 52,74 knII 14,00 ~ 105,48 knIII 20,00 ~ 150,69 knIV 27,00 ~ 203,43 knVišegodišnja 135,00 ~ 1.017,15 kn
Brand

Botanički Vrh

Uzgojni oblik

, , , ,