Masline

pdf

Pogledajte brošuru BOTANICA HERITAGE

Alocasia

Raspoloživo

Manja18,00 Veća27,00 
Uzgojni oblik

,

Maslina Leucocarpa – bijela ili biserna

Raspoloživo

Dvogodišnja20,00 Trogodišnja25,00 
Uzgojni oblik

,

Maslina Buharica

Raspoloživo

Jednogodišnja7,00 Dvogodišnja14,00 
Uzgojni oblik

,

Maslina Coratina

Raspoloživo

Jednogodišnja7,00 Dvogodišnja15,00 
Uzgojni oblik

,

Maslina Drobnica

Raspoloživo

Jednogodišnja7,00 Dvogodišnja14,00 
Uzgojni oblik

,

Maslina Frantoio

Raspoloživo

Dvogodišnja15,00 
Uzgojni oblik

Maslina Girraffa

Raspoloživo

Dvogodišnja16,00 
Uzgojni oblik

Maslina Istarska bjelica

Raspoloživo

Jednogodišnja7,00 Dvogodišnja14,00 
Brand

Botanički Vrh

Uzgojni oblik

,