Žrnovska jabuka (mašanka)

7,00 

Na inicijativu Udruge prijatelja kulturne i prirodne baštine “Žrvanj” iz Žrnovnice, s ciljem očuvanja i promocije “Žrnovske jabuke”, Mira Radunić, Tatjana Klepo, Frane Strikić, Divna Lukić i Marina Maretić s Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, proveli su znanstveno istraživanje spomenute sorte jabuke.

16 Ljudi gleda ovaj proizvod!

24-48 sati

Brza dostava

100+ vrsta

Različite vrste sadnica

24/7 podrška

Pomoć kod izbora

Kvalitetne sorte

Autohtone vrste

Opis biljne vrste

Žrnovska jabuka

Na inicijativu Udruge prijatelja kulturne i prirodne baštine “Žrvanj” iz Žrnovnice, s ciljem očuvanja i promocije “Žrnovske jabuke”, Mira Radunić, Tatjana Klepo, Frane Strikić, Divna Lukić i Marina Maretić s Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, proveli su znanstveno istraživanje spomenute sorte jabuke.

Istraživanje je pokazalo da je ova sorta, koja raste u Žrnovnici, ima karakterisitike koje ju čine znatno zdravijom od ostalih sorti s kojim kojima se “Žrnovska jabuka” uspoređivala. Istraživanje objavljujemo u cijelosti. Cilj istraživanje je popularizacije ove sorte.
Kakvoća ploda jabuke definirana je fizikalnim, biokemijskim i organoleptičkim karakteristikama, dok su tekstura i okus najvažniji elementi kakvoće kod potrošača. Za postizanje visoke kvalitete ploda jabuke presudna je razlika između dnevnih i noćnih temperatura zraka te prisutnost vode koje zadovoljava područje Žrnovnice.

Potencijal ovog prostora u tu svrhu nije dovoljno evaluiran. Sorta lokalnog naziva “Žrnovska” tradicionalno se uzgajala na području Žrnovnice još od početka 20 stoljeća, no njeno porijeklo još nije utvrđeno. Iako stare sorte u organskom uzgoju imaju veći sadržaj bioaktivnih komponenata, polifenola (Veberic i Stampar, 2005), posljedica introdukcije novih sorata je napuštanje proizvodnje sorte “Žrnovska” od koje je danas moguće pronaći samo manji broj stabala. Stoga je cilj ovog istraživanja bio po prvi put pomološki i kemijski evaluirati sorte jabuke uzgajane na području Žrnovnice te procijeniti gospodarsku vrijednost stare lokalne sorte “Žrnovska”.

S područja Žrnovnice prikupljeni su plodovi s tri stabla po 25 plodova sorata “Idared”, “Gloster”, “Golden Delicious”, “Red Delicious” i “Žrnovska”.
Na svakom uzorku determinirane su sljedeće karakteristike: masa ploda, dužina i širina ploda, tvrdoća ploda, sadržaj topljive suhe tvari i ukupnih kiselina (ekvivalent jabučne kiseline), škrobni test, indeks dozrelosti, pH, sadržaj kalija, ukupnih šećera, ukupnih polifenola i ukupnih flavonoida. Dobiveni podatci obrađeni su analizom varijance koristeći programski paket STATVIEW.

>Odlične karakteristike “Žrnovske jabuke”

Pomološke i kemijske karakteristike istraživanih sorata značajno su se razlikovale. Najveću masu ploda imala je sorta “Red Delicious” (192,30g), a najmanju “Žrnovska” (114,73g) dok se ostale sorte nisu značajno razlikovale. Prema UPOV deskriptoru sve istraživane sorte imaju srednje krupni plod (100-200g).

Skladišna sposobnost ploda ovisi, između ostalog, o tvrdoći ploda. U ovom istraživanju najveću tvrdoću imala je sorta “Žrnovska” (9,58 kg/cm2), što je veće od vrijednosti svjetskih sorata s izraženom skladišnom sposobnosti poput “Pink Lady” (7,3 kg/cm2) i “Granny Smith” (6,4 kg/cm2) (Skendrović Babojelić i sur., 2007). Sadržaj ukupnih kiselina sorte “Žrnovska” (0,87%) bio je veći u odnosu na ostale istraživane sorte što joj daje dodatnu svježinu. Značajne razlike između sorata zabilježene su i u sadržaju kalija koji je varirao od 93,3 mg/100g (“Gloster”) do 150,00 mg/100g (“Golden Delicius”).

Preporučene količine šećera u prehrani su 12 g na 100 g ploda (Hecke i sur., 2006.), a najbližu toj količini imala je sorta “Žrnovska” (12,25%). Najveći sadržaj visoko vrijednih bioaktivnih komponenata (ukupnih polifenola i ukupnih flavonoida) imala je sorta “Žrnovska” (75,68 mg/kg; 41,63 mg/kg), a najmanji sorta “Golden Delicious” (42,79 mg/kg; 15,84 mg/kg) (Graf. 2) što potvrđuje istraživanja Hecke i sur., (2006) koji navode da stare sorte organski uzgajane sadrže značajno više polifenolnih spojeva u odnosu na komercijalne sorte u suvremenom sustavu uzgoja.

Kvaliteta vs. izgled

Istraživane sorte uzgajane na području Žrnovnice pripadaju skupini visoko kvalitetnih sorata. Sorta “Žrnovska”, iako manje mase i ne baš atraktivnog izgleda poput ostalih komercijalnih sorata, odlikuje se: visokom tvrdoćom što pogoduje skladištenju, visokim sadržajem ukupnih kiselina što joj daje zaokružen okus i dodatnu svježinu, optimalnu količinu šećera te visok sadržaj nutritivno vrijednih polifenolnih spojeva. Navedeno upućuje na potrebe očuvanja i promocije sorte “Žrnovska” kao prepoznatljivog lokalnog proizvoda.

Izvor: Rade Popadić